Consul General attends 15th Annual Silk Road Conference in Chicago

31 Jul 2019

Image

The Consul General Zhanibek Abdrashov has attended the 15th Annual Silk Road Conference 2019 held at the Northern Illinois University in Chicago where he has informed the participants of the Conference about the projects implemented in Kazakhstan under the New Silk Road initiative. He, also informed the attendees about the reforms and initiatives of the Government of Kazakhstan aimed at satisfying the regional demands for an advanced and stable marketplace. One of such initiatives is the Astana International Financial Center which has clear incentives to promote the New Silk Road and will become a natural financial and economic bridge between East and West.

Бас консул Жәнібек Әбдірашов Чикагодағы Солтүстік Иллинойс университетінде 15-ші жыл сайынғы «Жібек Жолы - 2019» конференциясына қатысып, онда Қазақстанда «Жаңа Жібек Жолы» бастамасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобалар туралы хабарлады. Сонымен қатар, Қазақстан Үкіметінің аймақтық нарыққа бағытталған реформалары мен бастамалары туралы мәлiмдедi. Мұндай бастамалардың бірі - «Жаңа Жібек Жолын» ынталандыруға және Шығыс пен Батыс арасындағы қаржы-экономикалық көпірге айналатын - Астана Халықаралық қаржы орталығы туралы хабардар еттi.

Генеральный консул Жанибек Абдрашов принял участие в 15-й ежегодной конференции «Шелковый путь - 2019» в Университете Северного Иллинойса в Чикаго, где он проинформировал участников конференции о проектах реализуемых в Казахстане в рамках инициативы «Новый шелковый путь». Он также проинформировал участников о реформах и инициативах Правительства Казахстана, направленных на региональный рынок. Одним из таких инициатив является Международный Финансовый Центр Астаны, который имеет стимулы для продвижения «Нового шелкового пути» и станет финансовым и экономическим мостом между Востоком и Западом.

Return to News Return to Homepage